Dit formulier is bedoeld om samen met u aan te geven welke (bijzondere) persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van en het houden van de administratie van de Vereniging Verbinden in de Zorg Hollands Kroon.

 

U geeft hierbij toestemming aan Verbinden in de Zorg Hollands Kroon voor het verwerken van de volgende gegevens:

 

Contact gegevens :

naam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

email

 

Bijzondere gegevens :

Niet van toepassing

 

Andere gegevens :

Zie inschrijfformulier nieuw lid.

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging Verbinden in de Zorg voor het verwerken van de hiervoor vermelde (bijzondere) persoonsgegevens voor het houden van een goede leden administratie. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring, zie de website van de Vereniging Verbinden in de Zorg Hollands Kroon.

 

Voor akkoord d.d.:

 

 

 

Naam                                                                                          Handtekening